Rating zahraničních společností

U některých programů OPPI je možné doložit historii žadatele za mateřskou společnost (více informací k dispozici v Pokynech pro žadatele a příjemce dotace jednotlivých programů).

V  případě, že se jedná o společnost zahraniční, doloží žadatel ekonomickou historii za zahraniční mateřskou společnost ratingem od ratingové agentury akceptované ČNB (viz. Tabulka - Seznam agentur pro úvěrové hodnocení). Ve smyslu platné legislativy EU/ČR jsou uvedené ratingové agentury jedinými subjekty, které je možné akceptovat v případě hodnocení zahraničních žadatelů.

Další povinou přílohou je zpráva auditora (pokud existuje) nebo naskenovaná Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období.

V případě, že žadatel nemá hodnocení od některé z uvedených ratingových agentur, může být analyzován a ohodnocen řádně vybraným smluvním partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu. Tuto službu zajišťuje CCB - Czech Credit Bureau a u zahraničních společností jsou žadateli účtovány náklady na zpracování takové analýzy.


Kontakt na CCB – Czech Credit Bureau, a.s.:

Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, tel.: +420 277 778 530, Fax: +420 277 778 580, ccb@creditbureau.cz


 

Seznam agentur pro úvěrové hodnocení podle § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

Identifikační
číslo
Obchodní
firma *)
Sídlo Právní
forma
Platnost zápisu
od  do
bez IČ Fitch, INC One State Street Plaza, New York, New York 10004, USA INC. 8.2.2008  
1316230 Fitch Ratings LTD 101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS, Velká Británie LTD 8.2.2008  
25645749 Moody´s Central Europe a.s. Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika akciová společnost 16.4.2008  
bez IČ Moody´s Investors Service, Inc. 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA Inc. 14.5.2008  
1950192 Moody´s Investors Service Limited 2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R 7XB, Velká Británie Limited 14.5.2008  
344 765 961 R.C.S. Paris Moody´s France SAS 92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80, rue d´Anjou, 75008, Paříž, Francouzská republika SAS 14.5.2008  

31. 8. 2010
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/seznam_ratingovych_agentur/index.html