Prosperita - Výzva II. – pokračování

Dne 15. března 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k podání žádosti o podporu v programu podpory Prosperita, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

V termínu od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 bylo možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Plných žádostí probíhal od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012.

Příjem Registračních žádostí byl oproti původnímu plánu prodloužen do 30. 9. 2011.

Změny oproti minulé výzvě

  • V regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2010 - 2013 (dle Usnesení vlády č. 141/2010) a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace u projektů obsahujících stavební práce poskytována ve výši 5 - 400 mil. Kč.
  • Mezi způsobilé výdaje byla začleněna nová rozpočtová položka - Zvýhodněné poradenské služby pro MSP umístěné v PI či VTP (více viz čl. 8.1 a 22.1 této Výzvy).

 

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II - programu Prosperita - pokračování

PDF dokument 412,39 kB 15.3.2011

Příloha č. 2 - Přehled způsobilých výdajů - pokračovaní, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 263,75 kB 6.4.2011

Příloha č. 4 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – Výzva II - pokračování

PDF dokument 1,71 MB 13.4.2011

Příloha č. 5 - Výběrová kritéria - pokračovaní

PDF dokument 425,26 kB 15.3.2011

Příloha č. 6 - Metodika odpočtu příjmů - pokračovaní

PDF dokument 133,61 kB 30.3.2011

Ověření výpočtu čistých příjmů v programu Prosperita

MS Excel dokument 491 kB 13.2.2012

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012