Poradenství – Výzva I – 2. pokračování

Dne 1. června 2011 bylo vyhlášeno 2. pokračování Výzvy I k předkládání projektů v programu podpory PORADENSTVÍ. V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. července 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 14. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. srpna 2011 a ukončen 9. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 50 mil. Kč.

O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy I – 2. pokračování.

Hlavní změny oproti předchozí Výzvě

  • Přísnější pravidla pro výběr poradců - U všech zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč bez DPH, musí být provedeno výběrové řízení v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů; dílčí plnění je v rámci výběrového řízení možné. (Platí to pro případy, kdy je v projektu více než jeden poradenský subjekt)
  • Ze seznamu podporovaných CZ-NACE bylo odstraněno CZ – NACE 70.00 Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

„Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část programu Poradenství – I. Výzva 2. pokračování“

PDF dokument 1,53 MB 14.7.2011

Poradenství – Výzva I. – 2. pokračování

PDF dokument 280,55 kB 1.6.2011

Příloha č. 1 Podporované CZ NACE program Poradenství Výzva I – 2. pokračování

PDF dokument 178,57 kB 1.6.2011

Příloha č. 2 Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 143,64 kB 1.6.2011

Příloha č. 3 Výběrové kritéria program Poradenství Výzva I – 2. pokračování

PDF dokument 225,89 kB 1.6.2011

Příloha č. 4 - Pravidla způsobilosti výdajů, zvl. část, č. j. 28726/11/08100

PDF dokument 137,08 kB 3.8.2011

Příloha č. 5 – Příručka způsobilých výdajů – Poradenství

PDF dokument 159,57 kB 22.6.2011

Příloha č. 6 – Struktura podnikatelského záměru

PDF dokument 102,64 kB 22.6.2011

Příloha č. 7 – Požadavek na podnikatelskou historii žadatele

PDF dokument 97,04 kB 22.6.2011

Příloha k Žádosti o platbu — Výkaz práce poradce

PDF dokument 92,71 kB 22.6.2011

Text programu Poradenství

PDF dokument 229,67 kB 5.12.2011