Poradenství - Výzva I

Tento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace.

V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Poradenství

PDF dokument 253,1 kB 2.3.2011

Poradenství - I. výzva k předkládání projektů

PDF dokument 310,48 kB 23.10.2008

Příloha č. 1 - Kategorie podporované CZ-NACE

PDF dokument 152,95 kB 2.10.2008

Příloha č. 2 - Seznam vyloučených výrobků

PDF dokument 145,28 kB 2.10.2008

Příloha č. 3 - Výběrová kritéria Poradenství I. výzva

PDF dokument 180,23 kB 2.10.2008

Příloha č. 4 - Poradenství - I. výzva - pravidla způsobilosti výdajů, zvl. část, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 148,77 kB 6.4.2011

Příloha č. 5 - Příručka způsobilých výdajů - Poradenství I. výzva

PDF dokument 159,57 kB 2.10.2008

Příloha č. 6 - Struktura podnikatelského záměru

PDF dokument 102,64 kB 2.10.2008

Příloha č. 7 - Požadavek na podnikatelskou historii žadatele

PDF dokument 97,04 kB 2.10.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce - zvláštní část - Poradenství

PDF dokument 1,58 MB 15.3.2012

Poradenství - I. výzva, vzor Podmínek poskytnutí dotace

PDF dokument 300,42 kB 15.6.2011

Příloha k Žádosti o platbu — Výkaz práce poradce

PDF dokument 92,71 kB 18.9.2009