Evaluační dotazník

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013.

Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online zde:

ODKAZ NA ONLINE DOTAZNÍK

Dotazníkové šetření bylo zveřejněno rovněž na internetových stránkách DG REGIO:

DOTAZNÍK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH DG REGIO

Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.

Jsme přesvědčeni, že toto hodnocení, včetně tohoto dotazníkového šetření, napomůže tvůrcům politik EU navrhnout budoucí implementační systém tak, aby byl více přizpůsoben Vašim potřebám a potřebám dalších subjektů zapojených do implementace politiky soudržnosti.

Děkujeme za spolupráci, tým EDUCA