Elektronický podpis

K čemu slouží

Pro elektronickou komunikaci s orgány veřejné správy si musí občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. Pokud žadatel tento certifikát již vlastní, nemusí si pořizovat nový.
Elektronický podpis využijí žadatelé o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace. Bez něj nelze dokončit založení účtu žadatele (tzv. Master účet) v online aplikaci eAccount, přes kterou probíhá kompletní administrace žádosti o dotace.

Kde ho získat

V ČR jsou akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které mají oprávnění kvalifikované certifikáty vydávat:

První certifikační autorita, a. s.
IČ: 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6 190 00 Praha 9
www.ica.cz

Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
http://qca.postsignum.cz/uvod.php

EIdentity a. s.
IČ: 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
130 00 Praha 3
http://www.ie.cz/