Ekonomická přijatelnost žadatele

Součástí hodnocení projektů je hodnocení ekonomické přijatelnosti žadatele.


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/is-kp14/

 


Podkladem pro ekonomické hodnocení žadatele je formulář finanční analýzy. Žadatelé vyplní formulář finanční analýzy za poslední dvě uzavřená účetní období.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Návod pro vyplnění formuláře pro subjekty s DE

Návod vyplnění Formuláře finanční analýzy pro subjekty, které vedou daňovou evidenci.

PDF dokument 215,38 kB 22.5.2015

Formulář finanční analýzy

neznámý typ 101,35 kB 12.9.2016