Eko-energie – Výzva I

Program je přednostně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie a konečně je určen i pro podporu výroby briket a pelet. Příklady projektů: rekonstrukce vodní elektrárny, výstavba bioplynové stanice, výměna otopného systému, zateplení budov (vyjma rodinných a bytových domů) apod.

Zprostředkujícím subjektem programu Eko-energie byla do 30. 9. 2007 Česká energetická agentura. Od 1. 10. 2007 je administrací programu pověřena agentura Czechinvest.

Základní charakteristiky:

Popis programu
 • podpora energetických úspor
 • podpora obnovitelných zdrojů energie
 • podpora výroby peletek
Kdo může žádat
 • malé a střední podniky (definice viz nařízení ES č, 70/2001)
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)
 • min/max výše dotace 0,5/100mil. Kč (250 mil. Kč) - Navýšení maximální částky dotace na 250 mil. Kč se týká pouze projektů v podporované aktivitě Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů“.
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 15 – 40%
 • dotace se proplácí zpětně
Jaké výdaje je možné podpořit
 • nákup pozemku, nákup staveb a novostavby (max. do 10% způsobilých výdajů)
 • úpravy pozemku
 • inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • rekonstrukce a modernizace
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu
Specifika a omezení
 • projektová dokumentace vyjma dokumentace ke stavbě není způsobilý výdaj
 • z podpory jsou vyloučena některá OKEČ od 51 % obratu společnosti
 • je třeba doložit prostředky na 100 % projektových nákladů bez dotace

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva Eko-energie

PDF dokument 293,75 kB 3.10.2008

Podmínky poskytnutí dotace (vzor)

PDF dokument 256,34 kB 1.2.2010

Příloha č. 1 - Definice nepodporovaných sektorů

PDF dokument 141,89 kB 3.10.2008

Pokyny pro žadatela a příjemce dotace - Eko-energie I. Výzva - zvláštní část

PDF dokument 3,42 MB 3.11.2011

Příloha č. 2 - Seznam vyloučených výrobků

PDF dokument 125,06 kB 3.10.2008

Příloha č. 3 - Ručení v programu Eko-energie

PDF dokument 107,1 kB 3.10.2008

Příloha č. 4 - Energetický audit - zvláštní ustanovení

PDF dokument 143,62 kB 3.10.2008

Příloha č. 5 - Definice převažující činnosti

PDF dokument 101,38 kB 3.10.2008

Pravidla způsobilých výdajů

PDF dokument 149,4 kB 3.10.2008

Nejčastější dotazy

PDF dokument 146,84 kB 3.10.2008

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009