Informace o stavu administrace projektových žádostí ve výzvě č. B3 EDUCA IV

V rámci výzvy č. B3 bylo předloženo 300 projektových žádostí, které byly úspěšně zaregistrovány. Projektové žádosti byly předloženy v celkové výši 701 827 128,84 Kč. Probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Stav k 18. 11. 2013

Výběrový proces byl ukončen. K financování bylo doporučeno 100 projektových žádostí v hodnotě 210,49 mil. Kč (více viz Zpráva o výsledku výběrového procesu).

Dne 18. 11. 2013 byla navýšena alokace prostředků rozdělovaných ve výzvě č. B3 umožňující podporu projektů umístěných v zásobníku projektů. Původní alokace byla navýšena  o 10 490 208,29 Kč.

Stav k 12. 8. 2013:

Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení všech žádostí bylo ukončeno. Probíhá věcné hodnocení žádostí. K externím hodnotitelům bylo předáno 164 projektových žádostí v celkové částce 405 538 698,08 Kč.

Stav k 1.10.2013:

Věcné hodnocení projektových žádostí bylo ukončeno. Výběrová komise na svých jednáních, která budou probíhat v průběhu měsíce října, bude posuzovat celkem 132 projektů v hodnotě 320,860 mil. Kč.


Více informací na emailové adrese educa@czechinvest.org a na internetových stránkách www.mpo.cza www.esfcr.cz.


Novinky oproti předchozí výzvě:

  • zkrácení projektu na maximální délku 16 měsíců
  • snížení hranice minimální výše podpory na jeden projekt na 800 tis. Kč
  • změna typu výzvy z průběžné na kolovou

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

text Výzvy

PDF dokument 288,95 kB 24.5.2013

Motivační účinek

PDF dokument 194,2 kB 22.3.2013

Podrobný popis klíčove aktivity

PDF dokument 256,46 kB 22.3.2013

Školení v zahraničí

PDF dokument 181,83 kB 22.3.2013

Obvyklé ceny OPLZZ

PDF dokument 84,92 kB 22.3.2013

Potvrzení o převzetí žádosti

PDF dokument 205,48 kB 22.3.2013

Velikost podniku

PDF dokument 226,58 kB 22.3.2013

Obvyklé mzdy/platy OPLZZ

PDF dokument 96,47 kB 22.3.2013

Prohlášení o jedinečnosti dodavatele

PDF dokument 190,78 kB 22.3.2013

Specifické vzdělávání – podpůrný materiál

PDF dokument 338,2 kB 26.3.2013

Podpůrný dokument pro žadatele

PDF dokument 178,53 kB 2.4.2013

Podporované CZ NACE

PDF dokument 82,78 kB 10.4.2013

Balíček pro příjemce

ZIP archiv 971,28 kB 14.11.2013

Pravidla pro počítání úvazků

PDF dokument 293,64 kB 17.7.2013

Zpráva o výsledku výběrového procesu

PDF dokument 889,52 kB 18.11.2013

Kontakty na projektové manažery

PDF dokument 59,16 kB 17.7.2014

Nepřímé náklady – podpůrný materiál

PDF dokument 332,87 kB 18.3.2014