Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/metodika/

 


Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socioekonomické (společenské) dopady projektu (externality).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

CBA - příručka žadatele

PDF dokument 1,04 MB 4.10.2016

Databáze socio-ekonomických dopadů

Tato databáze obsahuje veškeré socio-ekonomické dopady pro OP PIK, včetně jejich ocenění, popisu a kódu, který usnadní vyhledávání dopadu v modulu CBA. Vztahuje se na projekty v hodnotě celkových způsobilých výdajů (CZV) 100 mil. Kč a vyšších a zároveň investiční výdaje projektu tvoří více než 50% CZV; v tomto případě má žadatel povinnost zpracovat kromě finanční analýzy také ekonomickou analýzu v modulu CBA.

MS Excel dokument 624,5 kB 17.6.2016