6.1 P01/244 Reengineering firmy – Ústecký kraj

Cílem podpořeného projektu je řešit tzv. potíže růstu středně velké firmy zaměřené na kovoobrábění.

Charakteristika žadatele

Firma ME-Metal Economic se zabývá zakázkovou výrobou přesného strojírenství. Firma poskytuje svým zákazníkům vysoce přesné výrobky z oceli, litiny a slitin bronzu, díly z hliníku a jeho slitin, se speciálními povrchovými úpravami dle přání zákazníků. Pro tento účel je vybavena parkem moderních automatických víceosých obráběcích strojů. Firma spolupracuje se zahraničními partnery ze SRN a Švýcarska na společném vývoji strojírenských celků, například balících a plnících linek

Popis projektu

Cílem projektu je řešit tzv. potíže růstu středně velké firmy zaměřené na kovoobrábění. Firma je vybavená nejmodernějšími obráběcími centry a další technologií, realizuje dva inovační projekty, z nichž jeden – "Implementace výrobkové inovace přesného strojírenství", jíž je konkrétně automatický dopravník tub – je již podpořen dotací z programu Inovace a na druhý - výrobkovou inovaci "Výrobková inovace ve strojírenství – zařízení pro zavlažovací systémy" – bude nyní připravována Plná žádost. Firma zároveň postupně zvelebuje podnikatelskou nemovitost, která byla původně brownfieldem. Na trhy západní Evropy exportuje přes 90 % své produkce.

Na druhou stranu však firma používá stejný systém řízení, kdy měla do 20 zaměstnanců, a nedisponuje moderním informačním systémem, ani nevyužívá controlling. Těžištěm projektu je reengineering firemních procesů. Způsobilými výdaji budou poradenské služby zaměřené na inovaci procesu (resp. procesní inovaci v oblasti metod a zpracování výrobků a inovaci metod logistiky) a organizační inovaci, zahrnující zavedení inovovaného způsobu řízení v podniku a změny ke zlepšení organizace práce. Hlavním cílem je snížení jednotkových nákladů produkce, jednotkových nákladů práce a zkrácení celkového průměrného času, po který zakázka "protéká" firmou od převzetí objednávky po expedici výrobku.    

Sledovaným výstupem projektu ve formě studie je efektivnější provoz firmy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.1 Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení Datum ukončení 1. 12. 2010 20. 10. 2011
Celkové způsobilé výdaje 480 000 Kč
Celková požadovaná dotace 240 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%