6.1 P01/178 Poradenství KMS 2009 – Moravskoslezský kraj

Díky podpořenému projektu vznikla dokumentace hodnotící současný stav společnosti a doporučující změny dle doporučení ITIL. Mezi významné výstupy projektu patří například návrh na změnu stávajícího interního SW.

KVADOS

Charakteristika žadatele

Společnost KVADOS, a.s., je významným středoevropským producentem a dodavatelem vlastních softwarových řešení. Na trhu působí od roku 1992 a zaměřuje se především na klienty ze segmentu obchodu a služeb. KVADOS, a.s., je českou nezávislou akciovou společností s centrálou v Ostravě. Zapojuje se do lokálního dění a podporujeme kvalitní projekty. Je také zakládajícím členem IT Clusteru – sdružení, které je vůdčí silou výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském kraji.

Popis projektu

Období realizace projektu bylo rozděleno dle harmonogramu nabídky do několika oblastí: provedení auditu ICT, provedení procesní analýzy, návrh na úpravu procesů – vytvoření nové metodiky, implementace navrhovaných opatření a školení klíčových uživatelů.

V jednotlivých oblastech probíhala úzká spolupráce mezi konzultanty poradenské společnosti a pracovníky společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Během projektu postupně vznikla dokumentace hodnotící současný stav a doporučující změny dle doporučení ITIL. Na oddělení Service Desk byly zavedeny nové procesy a aplikovaná řada změn ve stávajících procesech dle doporučení poradenské společnosti v souladu dle doporučení ITIL. Mezi důležité výstupy projektu patří návrhy na změnu stavajíciho interního SW, popř. návrh konkrétního nového SW a popis jeho základních funkcionalit pro potřeby střediska služeb. V rámci projektu proběhlo také školení klíčových pracovníků  oddělení Service Desk.

Výsledkem je změna a zavedení procesů a metrik na oddělení Service Desk, procesní analýza a popis jednotlivých procesů, což vedlo ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb. Stejný počet konzultantů je současné době schopen kvalitněji poskytnout služby většímu počtu zákazníků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.1 Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2009 9. 11. 2009
Celkové způsobilé výdaje 1 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%