6.1 P01/151 Zvýšení efektivity řízení společnosti TL-ULTRALIGHT s.r.o. – Královéhradecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo externě zadat analýzu procesů ve společnosti, jejich definici do souboru vnitropodnikových norem a jejich následnou aplikaci při řízení společnosti. Realizace projektu povede k organizační inovaci, konkrétně k zavedení systému řízení a organizace práce.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Firma TL-ULTRALIGHT s.r.o.  má třicetiletou historii, nejprve vyráběla motorové závěsné kluzáky a s využitím nových technologií začala následně vyrábět pokročilá sportovní ultralehká letadla, jejich součásti a další výrobky ultralehké letecké techniky, včetně jejich vývoje.

Popis projektu

Společnost TL-ULTRALIGHT s.r.o. je významným výrobcem sportovních letadel v kategorii LSA, a to nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Za dobu své existence prošla velice dynamickým vývojem. Zatímco v roce 2001 měla společnost cca 20 zaměstnanců, současný stav je kolem 75 zaměstnanců.

Cílem projektu v programu Poradenství bylo externě zadat analýzu procesů ve společnosti, jejich definici do souboru vnitropodnikových norem a jejich následnou aplikaci při řízení společnosti.

Předmětem řešení projektu je nastavení jasně definované organizační a informační struktury, definování jednotlivých stupňů řízení, odpovědností, definování účinných motivačních činitelů na jednotlivých organizačních stupních ve společnosti.

Realizace projektu povede k organizační inovaci, konkrétně k zavedení systému řízení a organizace práce. Ve společnosti TL ULTRALIGHT chyběla organizační směrnice o chodu společnosti, nebyla jasně stanovená odpovědnostní pravidla organizace řízení, chyběla jasně definovaná organizační struktura. Výsledná definice procesů a metod řízení bude dále využita jako dokumentace pro další získání certifikátů řízení jakosti výrobků a služeb.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.1 Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení  Datum ukončení 1.6.2009 30.4.2010
Celkové způsobilé výdaje 480 000 Kč
Celková požadovaná dotace 240 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%