6.1 P01/026 Poradenské služby Inovace logistického procesu Démos trade, a.s. – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo nalezení optimálního dispozičního a technologického řešení pro zvýšení skladovací a manipulační kapacity centrálního skladu nábytkového kování.

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Démos trade, a.s. se již vice než patnáct let specializuje na dodávky plošných materiálů, nábytkového kování a nábytkových hran. Zákazníky jsou výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a realizátoři interiérů. Ve vybraných regionech dodává také obchodním firmám, které prodávají obdobný sortiment s místní působností. Sídlem společnosti je Ostrava, kde jsou i hlavní skladovací kapacity.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu bylo nalezení optimálního dispozičního a technologického řešení pro zvýšení skladovací a manipulační kapacity centrálního skladu nábytkového kování v Ostravě. Předmětem zakázky pak bylo vypracování studie, která měla navrhnout a popsat technologická, procesní a organizační opatření uvnitř skladu tak, aby došlo ke zlepšení úrovně skladové logistiky a organizace práce jako zásadní oblasti dalšího rozvoje firmy.

Tato studie byla vypracovaná poradenskou firmou na základě důkladného seznámení se společností Démos trade, a.s. Vycházela ze znalosti dlouhodobého plánu rozvoje podnikatelského záměru společnosti, s ohledem na dosavadní i plánovaný růst obratu firmy a posilování segmentu zásilkového prodeje, včetně růstu distribuce v dalších zemích. Studie byla rozdělena na jednotlivé etapy: analýza materiálových toků, skladových procesů, skladovacích nákladů, zásob a sortimentu, zpracování modelu cílové skladové a manipulační kapacity, řešení hrubého prostorového programu skladu včetně etapizace realizace, vypracování detailního technologického, dispozičního, procesního a systémového řešení skladu, kalkulace investičních a provozních nákladů finálního řešení a zpracování harmonogramu projektu realizace.

Výsledky studie se již začaly implementovat a sledované parametry vykazují výrazné zlepšení logistického procesu.

rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 6.1 Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení  Datum ukončení 1.2.2009 22.12.2009
Celkové způsobilé výdaje 960 000 Kč
Celková požadovaná dotace 480 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%