6.1 P01/018 Inovace výrobního procesu TKZ Polná – kraj Vysočina

Cílem podpořeného projektu bylo zvýšit efektivitu hospodaření, zejména zvýšit produktivitu práce.

TKZ Polná – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost TKZ Polná, spol. s r.o. je renomovaným českým výrobcem stavebního a nábytkového kování. Své výrobky do mnoha zemí světa. Hlavním výrobním programem společnosti jsou závěsy stavební a nábytkové, okenní, dveřní, vratové, tyčové, kloubové.  Dále společnost produkuje nábytkové kování, ozdobné návleky na dveře, mechanické zábrany pro okna a dveře, dveřní závěsy Exklusive a závěsy seřiditelné ve třech osách – TRIO. Doplňkovým sortimentem jsou montážní přípravky, upínací elementy, malé soustružené díly, bezpečnostní botičky na osobní i nákladní automobily.

V roce 2002 podnik přešel na certifikaci dle evropské normy ISO 9001:2000.

Popis projektu

Cílem projektu bylo zvýšit efektivitu hospodaření. Zejména zvýšit produktivitu práce, snížit objem rozpracované výroby a tím dosáhnout zvýšení přidané hodnoty.

Obsahem projektu bylo naplnění strategie společnosti v oblasti zlepšování výrobního procesu, zvýšení kvality a efektivnosti výrobního procesu formou inovovaného systému řízení a organizace práce.

Inovační změny směřovali do 3 oblastí:

1.Tvorba a optimalizace výrobních normativů a jejich ověřování.

2.Optimalizace motivačního systému v podniku a

3.Optimalizace výrobní logistiky.

Realizací projektu se provedla prověrka kvality vybraných výrobních normativů společnosti, vytvoření systému pro sledování správnosti a korekce normativní základny formou účinné zpětné vazby. Dále byly navrženy organizační a funkční změny a změny v systému odměňování, vytvoření normativních standardů pro vybrané technologie a prověření a optimalizaci procesů v plánování a řízení výroby, řízení zásob.

Cíle projektu byly naplněny pomocí navrhovaných opatření poradenské firmy a jejich následnou implementací ve společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.1 Podpora poradenských služeb
Program Poradenství
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 2. 2009 20. 1. 2010
Celkové způsobilé výdaje 772 000 Kč
Celková požadovaná dotace 386 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%