WP4

Zkoumání možností rozvoje nově se vynořujících odvětví tzv. „emerging industries“ prostřednictvím meziregionální spolupráce klastrů

Aktivity v rámci WP4 jsou směřovány především k podpoře nově vznikajících odvětví a služeb, které vznikají kombinací nových znalostí, metod a jsou spojeny s inovacemi podnikatelských aktivit. ,,Emerging industries“ jsou novým centrem zájmu jak podnikatelské sféry, tak orgánů veřejné správy, protože nabízejí prostor pro vytváření nových pracovních míst a poskytují platformu pro budoucí hospodářský růst v regionech. Právě klastry mohou nabídnout funkční eko-systém, ve kterém nová odvětví vzkvétají a sílí. Klíčovým dokumentem v rámci tohoto WP je společný návrh na účinnou podporu nově se vynořujících odvětví. Mezi dílčí výstupy patří např. vybrané případové studie a analýza „emerging industries“ v jednotlivých partnerských zemích.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

4.1.3. Synthesis report on emerging industries

PDF dokument 1,07 MB 4.11.2013

4.2.3. Case studies from the emerging sector – conclusions

PDF dokument 1,05 MB 4.11.2013

4.3.1. Common proposal for the promotion of cross-regional cluster cooperation in emerging industries

PDF dokument 1,01 MB 4.11.2013

4.3.2. Project generation framwork for EI

PDF dokument 523,72 kB 4.11.2013

Additional instructions for qualitative analysis

PDF dokument 344,25 kB 4.11.2013

Part I – quantitative analysis, common methodology

PDF dokument 316,71 kB 4.11.2013

Part II – qualitative analysis, common methodology

PDF dokument 698,7 kB 4.11.2013

Summary EI – qualitative analyses 4.1.2.

MS Excel dokument 155 kB 4.11.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR