WP2

Komunikace a diseminace projektových výstupů

Hlavním cílem aktivit spadajících pod WP2 je účinná propagace nejen projektu jako takového, ale především jeho výstupů. V rámci projektu ClusterCOOP jsou využívány různé nástroje. Mezi hlavní patří např. vytvoření webových stránek www.clustercoop.com, zhotovení informačních brožur, tiskových zpráv, nebo také účast a pořádání mezinárodních konferencí. V rámci tohoto WP se zároveň podařilo vydat katalog klastrových organizací působících v ČR.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Cluster Organizations in the Czech Republic

Katalog klastrů v ČR

PDF dokument 7,4 MB 3.6.2013

ClusterCoop – konferenční materiál

PDF dokument 1,16 MB 4.11.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR