Rozvoj - Výzva III.

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

Dne 31. března 2010 byla vyhlášena III. Výzva do programu Rozvoj. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. května 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 1. srpna 2010. Alokace pro tuto Výzvu byla navýšena z původních 2 mld. Kč na 3 478 512 tis. Kč.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pokyny pro žadatele

PDF dokument 2,42 MB 4.11.2011

Příloha č. 1 Podporované kategorie CZ-NACE

PDF dokument 174,45 kB 31.3.2010

Příloha č. 2 Vyloučené oblasti podpory

PDF dokument 422,14 kB 31.3.2010

Příloha č. 3 Seznam podporovaných regionů

PDF dokument 169,64 kB 31.3.2010

Příloha č. 4 Výberová kritéria

PDF dokument 437,91 kB 31.3.2010

Podmínky - zvláštní část Rozvoj

PDF dokument 305,07 kB 15.6.2011

Pravidla způsobilosti výdajů

PDF dokument 107,48 kB 15.7.2010