Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Dne 4. května 2009 došlo k vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů v rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. června 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Žadatelé jsou povinni postupovat dle platných pokynů a pravidel níže vystavených. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PRO PŘÍJEM REGISTRAČNÍ A PLNÉ ŽÁDOSTI U PROGRAMU INOVACE — Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Příjem registračních žádostí byl ukončen dne 31. 5. 2011.

Příjem plných žádostí byl ukončen dne 31. 8. 2011.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace do výše 1mil. Kč
 • 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
 • 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • náklady na oprávněné zástupce
 • překlady
 • správní poplatky
Praktické rady
 • před zaplacením podané přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti nejsou uznatelné)
 • podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany)
 • s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Inovace

PDF dokument 231,12 kB 5.5.2009

Výzva II – Inovace – Patent

PDF dokument 367,87 kB 5.5.2009

Podmínky pro poskytnutí dotace z programu Inovace - Patent

PDF dokument 301,15 kB 15.6.2011

Vymezení způsobilých výdajů pro Inovace - Patent, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 159,07 kB 6.4.2011

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část

PDF dokument 1,06 MB 14.3.2012