Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I

Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Dne 2. ledna 2008 byla vyhlášena první výzva k předkládání projektů v rámci programu. Příjem elektronických registračních žádostí probíhal od 3. 3. 2008 do 30. 4. 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.
Příjem plných žádostí byl zahájen dne 9. 9. 2008 a ukončen dne 31. 7. 2009.

Žadatelé jsou povinni postupovat dle platných pokynů a pravidel níže vystavených. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace do výše 1mil. Kč
 • 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
 • 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • náklady na oprávněné zástupce
 • překlady
 • správní poplatky
Praktické rady
 • před podáním přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti nejsou uznatelné)
 • podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany)
 • s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení 0

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

text programu Inovace

PDF dokument 268,98 kB 8.8.2008

Výzva v rámci OPPI pro program Inovace

PDF dokument 320,07 kB 13.8.2008

Podmínky pro poskytnutí dotace z programu Inovace - Patent

PDF dokument 301,15 kB 15.6.2011

Vymezení způsobilých výdajů pro Inovace - Patent, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 159,07 kB 6.4.2011

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - program na Ochranu práv průmyslového vlastnictví, zvláštní část

PDF dokument 1,06 MB 6.11.2008