Programy Start, Progres, Záruka

Jedná se o programy z operačního programu Podnikání a inovace, které neadministruje agentura CzechInvest.

Zprostředkujícím subjektem programů Progres, Start a Záruka je Českomoravská záruční a rozvojová banka