Poradenství – Výzva I – pokračování

Dne 1. září 2010 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy I k předkládání projektů v programu podpory PORADENSTVÍ. Tento program umožňuje malým a středním podnikům čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.