Partnerství znalostního transferu


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/

 


Tento program podpory si klade za cíl vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Více informací o programu podpory naleznete v dokumentu Text programu Partnerství znalostního transferu. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Partnerství znalostního transferu

Text programu Partnerství znalostního transferu

PDF dokument 649,08 kB 11.2.2015