3.1 EED03/845 MVE Nižbor, Středočeský kraj

Předmětem realizovaného projektu byla výstavba průtočné malé vodní elektrárny na řece Berounce.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost EKO – KOMVEL, s.r.o., jejíž 100% vlastníkem je od roku 2010 firma MVE Hýskov s.r.o. MVE Hýskov s.r.o. provozuje malou vodní elektrárnu a rybí přechod v Hýskově.

Popis projektu:

Záměrem projektu MVE Nižbor bylo energetické využití lokality na významném toku řeky Berounky, jež nebyla před realizací projektu energeticky využívána. Malá vodní elektrárna (MVE) je umístěna na pravém břehu řeky. V malé vodní elektrárně byly instalovány dvě turbosoustrojí s přímoproudými S turbínami SemiKaplan o průměru OK 1450mm typu SSK s asynchronními generátory s celkovým instalovaným výkonem 264kW.  Turbíny jsou provozovány automaticky, elektrárna je bezobslužná (s občasným dohledem).  Průtok vody je zaručen stálým přelivem přes korunu jezu a stálým průtokem rybím přechodem.

Z důvodu zvýšení spádu a úpravy protipovodňových opatření byla provedena úprava pevného jezu na částečně pohyblivý.

Výstupem činnosti MVE Nižbor je výroba elektrické energie a její dodávání do sítě.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 29. 4. 2011 15. 3. 2013
Celkové způsobilé výdaje 35 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 14 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%