KOVOTEX výrobní družstvo invalidů České Budějovice – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu byl nákup lakovací linky za účelem rozvoje podnikání v oblasti povrchových úprav a zušlechťování kovů.

Náklady na projekt: 15,545 mil. Kč

Vlastní zdroje: 4,545  mil. Kč

Podřízený úvěr: 11 mil. Kč, úroková sazba 3%, investiční

Účel úvěru: Financování nákupu lakovací linky IDEAL-LINE včetně její montáže a uvedení do provozu

Ukončení čerpání úvěru: 30. 11. 2011, úvěr je vyčerpán

Zahájení splácení úvěru: 20. 12. 2011

Splatnost úvěru: 20. 5. 2020

Družstvo KOVOTEX vzniklo v roce 1990 transformací družstva Služba VDI. Původním předmětem podnikání byla výroba drátěného programu a kování pro nábytkářské firmy z celé republiky. Postupně se výroba rozšiřovala o povrchové úpravy kovových výrobků.

Družstvo lakuje výrobky vlastní výroby s podílem na ročním obratu cca 20 %. Jedná se o výrobu a lakování stojanů, mříží, regálů a košů. Lakuje také výrobky jiných firem s podílem na ročním obratu cca 80 %. Jedná se o lakování regálů do supermarketů, autodílů pro BMV a AUDI, rámů strojních zařízení, autodílů a rámů oken a dveří obytných přívěsů, strojních dílů atd.).

Družstvo podniká ve vlastních nemovitostech a zaměstnává cca 70 % osob se ZPS.

Cíl projektu:

Nákup lakovací linky IDEAL-LINE včetně její montáže a uvedení do provozu za účelem rozvoje podnikání v oblasti povrchových úprav a zušlechťování kovů. Nová výrobní technologie na povrchovou úpravu kovů včetně předúpravy v jedné výrobní lince umožní snížení nákladů. Jedná se plně automatizovanou výrobní linku, která nahradí technologii manuálně obsluhovanou. Výkon jedné směny bude nalakování až 660 m2.

Pracovníky banky byla provedena kontrola na místě realizace projektu.  Bylo zjištěno, že již probíhá montáž lakovací linky na základě uzavřené smlouvy o dílo.