Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/

 


Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Inovační vouchery. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.

Při tvorbě I. výzvy Inovační vouchery jsme spolupracovali s Jihomoravským inovačním centrem https://www.jic.cz/. Děkujeme za spolupráci. 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Inovační vouchery

Text programu Inovační vouchery

PDF dokument 644,88 kB 11.2.2015

Leták Inovační vouchery

PDF dokument 1,83 MB 1.6.2016