Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/ 

 


Program Inovace podporuje dva typy projektů:

  • Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci.
  • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Více informací o programu podpory Inovace naleznete v dokumentu Text programu Inovace. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami. Výzvy pro oba typy projektů budou vyhlašovány samostatně.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Inovace

Text programu Inovace

PDF dokument 638,75 kB 11.2.2015