HIG geologická služba, spol. s.r.o. – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo pořízení vrtné soupravy určené pro práce ve stavebnictví, inženýrské geologii a hydrogeologii.

Náklady na projekt: 2 mil. Kč

Vlastní zdroje: 1 mil. Kč

Podřízený úvěr: 1 mil. Kč, úroková sazba 3%, investiční

Účel úvěru: Koupě vrtací techniky

Ukončení čerpání úvěru: 27. 10. 2011

Zahájení splácení úvěru: 25. 11. 2011

Splatnost úvěru: 27. 4. 2020                  

Orientace činnosti firmy byla hned od počátku svého založení v roce 1993 na geologické práce ve smyslu zákona o geologických pracích. Postupem času se firma vybavovala technickými prostředky, které byly rozhodné pro její práci. V roce 1998 byla vybudována mala příruční laboratoř pro stanovování základních ukazatelů pro posuzování kvality základových půd a jejich vlastností.

Hned od počátku činnosti společnosti byly hlavní náplní ekologické posouzení, audity a průzkumy pro staré zátěže, které vznikly v období před rokem 1989. Prováděny byly nejen průzkumné práce, ale i technické sanace ve stacionárních čisticích stanicích.

Za jedenáct let činnosti firmy byly provedeny stovky průzkumných a prováděcích prací, při kterých bylo získáno mnoho cenných zkušeností a archivních informací, které tvoří hlavní a základní know-how firmy HIG geologická služba spol. s r. o.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pořízení vrtné soupravy typu HVS 125, jedná se o hydraulickou vrtnou soupravu určenou pro práce ve stavebnictví, inženýrské geologii a hydrogeologii. Koupí vrtného zařízení dojde k úspoře nákladů firmy a navýšení tržeb v souvislosti se zvýšením konkurenceschopnosti společnosti.

Úvěr je vyčerpán, zařízení bylo pořízeno.