Eko-energie – Výzva II

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Příjem registračních žádostí byl zahájen 14. listopadu 2008 a příjem plných žádostí 20. ledna 2009.

Prodloužení příjmu plných žádostí

Na základě rozhodnutí MPO byla prodloužena lhůta pro příjem plných žádostí II. Výzvy
programu Eko-energie do 14. 6. 2009.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity
 • a) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
 • b) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie
Kdo může žádat o podporu
 • malé, střední podniky – pro podporované aktivity a), b)
 • velké podniky – pro podporovanou aktivitu b)
Forma a výše podpory
 • min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-60 %
 • dotace se proplácí zpětně
Jaké výdaje je možné podpořit
 • nákup pozemků
 • úpravy pozemků
 • inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
 • novostavby
 • nákup staveb
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

II. výzva k předkládání projektů

PDF dokument 886,7 kB 22.9.2009

Pokyny pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 2,69 MB 3.11.2011

Pravidla způsobilosti výdajů

PDF dokument 150,97 kB 8.10.2008

Vysvětlení k bodu 4.2 I) v textu II. výzvy programu Eko-energie

PDF dokument 113,25 kB 8.10.2008

Vzor podmínek poskytnutí dotace

PDF dokument 237,02 kB 3.2.2011

Příručka způsobilých výdajů - II. Výzva

PDF dokument 221,69 kB 19.12.2008

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009