EED02/411 – Optimalizace spotřeby energií a snížení energetické náročnosti výroby v České zbrojovce a.s. Uh.Brod – Ústecký kraj

Podpořený projekt byl zaměřen na snížení spotřeby paliv a energie s následným snížením emisí. Součástí projektu bylo také zlepšení tepelně technických vlastností budov společnosti.

Charakteristika žadatele

Česká zbrojovka a.s. představuje v současné době jednoho z největších světových producentů ručních zbraní, což dokládá export do téměř 100 zemí světa. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává ruční palné zbraně určené pro sportovní a lovecké účely i pro ozbrojené složky. Dále dodává svým zákazníkům strojírenské výrobky, díly a sestavy určené zejména pro letecký a automobilový průmysl a speciální nářadí pro strojírenskou výrobu vysoké technické úrovně. Společnost si klade za cíl také ochranu životního prostředí, proto se zavázala k šetrnému chování k životnímu prostředí.

Popis projektu

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie a snížení jejích ztrát. Toho bylo dosaženo zlepšením tepelně technických vlastností budov (tepelné izolace obvodových stěn a střešních plášťů objektů), výměnou otvorových výplní (okna, dveře, světlíky), modernizací rozvodů energií, využitím odpadního tepla vzduchotechnických systémů a optimalizací otopných systémů.

Odpadní energie z technologických procesů se díky realizovanému projektu opět podílí na výrobě, čímž se snížila spotřeba vstupních energetických zdrojů. Současná spotřeba zemního plynu ve výrobě nebo ve vytápění se snížila pomocí využití potenciálu energie získané z OZE (solární ohřev TUV) a zejména ze snížení ztrát na objektech velkoobjemových hal.

Pro firmu Česká zbrojovka a.s. tento projekt zajistil výraznou optimalizaci  tepelného hospodářství. Znamená nejen snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, ale i vítanou aktivitu, která přinese modernizaci výrobních procesů a umožní ekologičtější výrobu zboží.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2009 31. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 69 600 959 Kč
Celková požadovaná dotace 27 840 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %