CzechInvest v regionech

Síť třinácti regionálních kanceláří nabízí kromě podpory investic domácích a zahraničních firem také podporu podnikání malých a středních podniků prostřednictvím programů strukturálních fondů EU a ostatních nástrojů a služeb, které CzechInvest realizuje a zajišťuje.

Pracovníci regionální kanceláře:

  • poskytují informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultují se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, investičních pobídek a dalších služeb, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu, či pro firmy zajišťují informace a kontakty potřebné k zahájení, rozšíření či zlepšení podnikatelských aktivit v regionu
  • spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, univerzitami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu

Kontakty

Regionální kancelář pro Jihočeský kraj

Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj

Regionální kancelář pro Karlovarský kraj

Husova 5
370 01 České Budějovice

Odkaz na mapu

Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K - 4. patro)
639 00 Brno

Odkaz na mapu

Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

Odkaz na mapu

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj

Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové

Odkaz na mapu

Nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec

Odkaz na mapu

Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava

Odkaz na mapu

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj

Regionální kancelář pro Pardubický kraj

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

Odkaz na mapu

K Vinici 1256
530 02 Pardubice

Odkaz na mapu

Americká 8/39
301 00 Plzeň

Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu

Regionální kancelář pro Ústecký kraj

Regionální kancelář pro kraj Vysočina

Štěpánská 15
120 00 Praha

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem

Odkaz na mapu

Komenského 31
586 01 Jihlava

Odkaz na mapu

Regionální kancelář pro Zlínský kraj

Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

Odkaz na mapu


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR