Upozornění:

Od 1. dubna 2016 sídlí Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Moravskoslezský kraj na nové adrese v ulici Na Jízdárně 2824/2 v Ostravě ve 4. patře (modrá budova za Krajským úřadem Moravskoslezského kraje).


Pracovníci regionální kanceláře:

  • poskytují informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultují se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu
  • spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
  • realizují semináře

Kdo jsme

Lada Kratochvílová  
Filip Chlebiš   Veronika Dočkalová  Irena Pešatová
ředitel regionální kanceláře   projektová manažerka projektová manažerka
Tel.: 296 342 976   Tel.: 296 342 977 Tel.: 296 342 974

Kontakty

Jak se k nám dostanete

Při příjezdu ze silnice Místecká sjeďte sjezdem směr Poruba (silnice č. 479) a napojte se na ulici 28. října. Po 1,0 km odbočte na světelné křižovatce doleva na ulici Na Jízdárně a následně po pravé straně za Krajským úřadem uvidíte modrou budovu, ve které ve 4. patře sídlíme.

Při příjezdu ze směru Ostrava – Poruba se napojte na ulici 28. října (Mariánské Hory) a na světelné křižovatce u Krajského úřadu odbočte doprava. Po Vaší pravici uvidíte modrou budovu, ve které ve 4. patře sídlíme.

Regionální kancelář Ostrava se nachází v blízkosti zastávky MHD Krajský úřad ( tramvaje č. 4, 8, 9, 11, 12, 18). Při výstupu na této zastávce přejděte ulici 28.října a pokračujte směrem ke Krajskému úřadu. Za Krajským úřadem uvidíte modrou budovu, ve které ve 4. patře sídlíme.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR