Užitečné odkazy

  • Krajský úřad v Ostravě, www.kr-moravskoslezsky.cz (stránky Krajského úřadu v Ostravě mapující přínos EU a jejich fondů pro MSK, odkazy na možné dotační programy)
  • Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, www.rr-moravskoslezsko.cz (informace o programech politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, které se realizují na území regionu soudržnosti (NUTS 2) Moravskoslezsko v programovém období 2004 - 2006 a v novém programovém období 2007 - 2013)
  • Eurocentrum Ostrava, www.euroskop.cz (kalendář akcí podporovaných eurocentrem, seznam služeb, které nabízí)
  • Agentura pro regionální rozvoj, www.arr.cz
  • Vědecko-technologický park Ostrava, www.vtpo.cz (přenos inovačních technologií do praxe, podnikatelský inkubátor, projektová činnost, prostory pro podnikatelskou činnost)
  • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, www.khkmsk.cz (poradenská činnost, vzdělávací aktivity, styky se zahraničními institucemi v oblasti podnikání)
  • Český statistický úřad, www.czso.cz (statistické údaje o Moravskoslezském kraji)
  • CzechTrade, www.czechtrade.cz (agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří)
  • Czech Property Market, www.eCPM.cz, (komunitní server profesionálů v realitách, stavebnictví, developmentu a souvisejících oborech)
  • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/default.aspx (systém celního dohledu nad zbožím, celní řízení a správa cel, správa spotřebních daní, kontrola zaměstnávání cizinců a další)

CzechInvest se mimo jiné zabývá podnikatelskými nemovitostmi a podporou dodavatelů - přehled nemovitostí určených pro podnikání je k dispozici v databázi podnikatelských nemovitostí, seznam dodavatelů je přístupný prostřednictvím databáze dodavatelů. Informace o regionu jsou k dispozici v publikaci City Invest Czech v připojeném souboru.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Moravskoslezský kraj

PDF dokument 266,82 kB 24.7.2014


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR