Regionální podpora exportu

V souladu s Akčním plánem vlády ČR na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR jsou na vybraných regionálních kancelářích Agentury CzechInvest zřízena regionální exportní místa CzechTrade, jejíž činnosti zajišťují Regionální exportní konzultanti.

Regionální exportní konzultanti:

  • aktivně vyhledávají a oslovují primárně malé a střední podniky, kteří jsou dosud exportně neaktivní nebo neevidovaní,
  • poskytují informace o nabídce služeb jednotné zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a CzechTrade,
  • aktivně se podílejí na přípravách a participují na exportně zaměřených akcích v regionech (odborné a teritoriální semináře, konzultační dny, obchodní mise apod.),
  • analyzují region z hlediska průmyslového resp. sektorového potenciálu.

V případě zájmu o naše služby se neváhejte obrátit na náš tým regionálních exportních konzultantů:

 Patrik Reichl

 

 

   
Patrik Reichl Tomáš Vlasák Alena Hájková Filip Chlebiš
Jihomoravský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj
Tel.: 296 342 937 Tel.: 296 342 934 Tel.: 296 342 990 Tel.: 296 342 976
Email: patrik.reichl@czechtrade.cz Email: tomas.vlasak@czechtrade.cz Email: alena.hajkova@czechtrade.cz Email: filip.chlebis@czechtrade.cz

Více informací a služeb nalezente na stránkách Agentury CzechTrade


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR