CIP 2007 – 2013

Předchůdce COSME - komunitární program Konkurenceschopnost a inovace – CIP se zaměřoval hlavně na malé a střední podniky (MSP), podporoval inovační činnosti (včetně ekologických inovací), zajišťoval lepší přístup k finančním prostředkům a poskytoval služby na podporu podnikání v regionech. Rozděloval se na tři operační programy. Každý z těchto programů měl své specifické cíle, které přispívali ke konkurenceschopnosti podniků a ke schopnosti inovace v jejich vlastních oblastech působnosti, jako jsou například Informační a komunikační technologie nebo udržitelná energie:

1.     Program pro podnikání a inovace (EIP – The Entrepreneurship and Innovation Programme)

2.     Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP – The Information Communication Technologies Policy Support Programme)

3.     Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE – The Intelligent Energy Europe Programme)