Oficiální název platformy

Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTPB)

Popis technologické platformy

Hlavní oblasti činnosti ČTPB jsou úzce spojeny s ochranou životního prostředí (moderní technologie zpracování biosložek), optimálním využití obnovitelných surovinových zdrojů (chemické inženýrství) a zajištěním surovin prostřednictvím využíváním technologicky pokročilého biomasy, především nepotravinářské biomasy. Dlouhodobým cílem ČTPB je provozování biorafinérie.

Platforma sdružuje mnohé významné subjekty v oblasti chemického průmyslu, ať jsou to výrobní podniky nebo vzdělávací instituce. Výstupem projektu je zpracovaná strategická výzkumná agenda (SVA) a navazující implementační akční plán (IAP). Tyto dokumenty jsou zpracovány v úzké součinnosti všech členů TP. Hlavní výkonnou jednotkou byly pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé oblasti. Výsledky práce pracovních skupin byly prezentovány a oponovány na odborných konferencích pořádaných v zájmových regionech, tedy v oblastech s nejvyšším potenciálem pro produkci biosložek a její návaznou konverzi.

Členové

BIC Brno, spol. s r.o., ČEPRO, a.s., Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká bioplynová asociace o.s., České sběrné suroviny, EcoFuel Laboratories s.r.o., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - zemědělská fakulta, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., LESS, a.s., Mgr. Radovan Šejvl, Preol, a.s., Regionální Odpadové a Energetické Systémy, s.r.o., Svaz dovozců Automobilů, Svaz chemického průmyslu České republiky, TÜV SÜD Czech s.r.o., Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav anorganické chemie, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Sídlo – kraj

Dělnická 213/12, Praha – Hlavní město Praha


Kontakt:

Ing. Jiří Reiss CSc MBA, odborný asistent, tel.: +420 266 793 570, jiri.reiss@schp.cz

Adresa:

Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTPB), Dělnická 213/12, Praha – Hlavní město Praha

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 513,29 kB 28.8.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 1,89 MB 28.8.2013

Implementační akční plán – aktualizace

PDF dokument 205,36 kB 28.8.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR