2.2 ITS03/158 Allegro Group CZ, s.r.o. - Tvorba plně automatizovaného obousměrného konektoru pro systémovou integraci internetových obchodů běžících na platformách FastCentrik a ShopCentrik a internetových aukčních systémů skupiny Allegro

Výsledkem projektu je nový softwarový produkt (datový konektor) a vytvoření nových pracovních míst.

Charakteristika žadatele:

O dotaci žádala firma NetDirect, jejímž právním nástupcem a zároveň příjemcem dotace je společnost Allegro Group CZ. NetDirect, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele e-business aplikací v České republice. Vznikla v roce 2002 v Ostravě, kde v rámci společnosti Allegro Group CZ dále rozvíjí svou značku.

NetDirect pod záštitou Allegro Group CZ, prodává svým zákazníkům vlastní softwarové systémy (včetně implementace):

  • ShopCentrik – komplexní řešení internetových obchodů typu B2C a B2B s plně automatizovaným, obousměrným napojením na ERP a ekonomické systémy, vhodné pro střední a velké společnosti,
  • FastCentrik – ekonomicky výhodná platforma pro pronájem internetových obchodů, hodící se zejména pro živnostníky a menší podniky.

Dále společnost poskytuje tyto služby:

  • Hosting – aplikace a data klientských řešení jsou umístěna na vlastních serverech společnosti, které její zaměstnanci spravují, zabezpečují a zálohují,
  • Postimplementační podpora – aktualizace aplikací v části moduly systémového jádra, databáze, zabezpečení; u produktu FastCentrik jsou zajištěny pravidelné bezplatné aktualizace, tudíž průběžný upgrade produktu.

Mezi zákazníky společnosti Allegro Group CZ patří např. expert.cz,  parfums.cz, shoppie.sk, kulina.cz, astratex.cz, nay.sk, best.cz.

Popis projektu:

Předmětem realizovaného projektu byl vývoj SW produktu – datového konektoru, který umožňuje plně automatizované a obousměrné napojení internetových obchodů na aukční systémy běžící na SW platformě Allegro (v ČR se jedná o aukční systém Aukro.cz, v Polsku Allegro.pl,  Molotok.ru v Rusku apod.). Nově vytvořená aplikace je nabízena jak stávajícím klientům společnosti, využívajícím obchodní systémy ShopCentrik a FastCentrik, tak i potenciálním novým klientům a firmám všech velikostí, které nabízí různé zboží či služby.

Datový konektor poskytuje zákazníkům společnosti Allegro Group CZ možnost exportovat produkty nebo jejich podmnožiny (akce, výprodeje apod.) do aukčních systémů a následně importovat informace o uskutečněných prodejích, klientech apod. zpět do e-shopu. Klienti tak mohou velmi efektivně obsluhovat dva prodejní kanály pomocí jednoho zdroje dat, přesněji pomocí aplikace FastCentrik nebo ShopCentrik. Firmám se tak otevírá možnost obchodovat nejen prostřednictvím vlastních e-shopů, ale také prostřednictvím aukčních systémů.

Na základě realizace projektu vzniklo pět nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 9. 2011 31. 8. 2013
Celkové způsobilé výdaje 5 888 870 Kč
Celková požadovaná dotace 2 944 433 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%