6.2 M02/901 LIDAX – informační systém pro poskytovatele překladatelských služeb – Jihočeský kraj

Záměrem společnosti byl vstup na zahraniční trhy s produktem LIDAX prostřednictvím prezentace systému LIDAX na odborných výstavách a veletrzích.

Charakteristika žadatele

ACP Traductera, a. s. poskytuje překladatelské služby se zaměřením na překlady odborných textů do jazyků střední a východní Evropy.

Společnost patří k zakládajícím členům Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) a od roku 2005 je členem mezinárodní asociace Globalization and Localization Association (GALA).

ACP Traductera, a. s. vyvinula pro své podnikání v oblasti překladatelských služeb unikátní informační systém LIDAX pro správu zakázek, zákazníků, dodavatelů, účetních dokladů a veškeré obchodní činnosti pro společnosti poskytujících překladatelské služby na vysoké profesionální a technologické úrovni. Anglickou verzi LIDAXu prodává zahraničním překladatelským agenturám, kterým poskytuje také poradenství při implementaci systému, technickou podporu během provozu systému a další individuální vývoj systému na míru dle požadavků zákazníka.

Popis projektu

V průběhu realizace projektu prezentovala firma ACP Traductera, a. s. systém LIDAX na odborných veletrzích UTIC 2013, ATC Annual Conference 2013, ELIA Networking Days 2013, Nordic Translation Industry Forum 2013, Localization World 2013 aTekom 2013.

Realizace projektu dále zahrnovala výrobu marketingových propagačních materiálů – tištěnýchletáků v anglickém jazyce a prezentaci systému LIDAX.

Účast společnosti a prezentace LIDAXu na těchto veletrzích byla propagována inzercí v odborném zahraničním časopise pro překladatelské agentury TC world. K dopravě exponátů bylo využito služeb zásilkových společností.

Projekt si kladl za cíl oslovit během realizace projektu cca 2 000 překladatelských společností v Evropské unii a následně získat minimálně 20 nových zákazníků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2012 4. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 551 101 Kč
Celková požadovaná dotace 275 550 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%