6.2 M02/853 Výstavy zaměřené na prezentaci produktů společnosti Abrex - Středočeský kraj

V rámci realizace projektu se společnost ABREX s. r. o. prezentovala na deseti zahraničních výstavách a veletrzích.

Charakteristika žadatele:

Společnost ABREX s. r. o. se již od roku 1998 zabývá výrobou hraček a modelů aut. Skupina vývoje a výroby modelů a hraček se orientuje především na autentické modely aut a motocyklů a vlastní vývoj designu hraček. Současně je velký důraz kladen na marketingové posilování značky Abrex s. r. o., a to nejen na českém trhu, ale v celé Evropě. Společnost Abrex s. r. o. dodává své produkty výrobcům dopravních prostředků, dalším nezanedbatelným odbytem jsou významné hračkářské řetězce a v neposlední řadě mnoho modelářských prodejen a hračkáren.

Činnost společnosti se v současné zaměřuje na vývoj a výrobu autentických zmenšenin modelů aut spojených s českým a slovenským automobilismem. Snahou společnosti je zmapování jeho historie od roku 1905 až po současnou. Do dnešního dne se podařilo vyvinout a vyrobit více jak 30 typů modelů značky Škoda Auto v různých měřítkách. Na výrobu modelů této automobilky vlastní společnost licence, na základě kterých vlastní exkluzivitu na výrobu téměř 95% všech vyrobených modelů.

Dále také společnost připravuje rozšíření své působnosti do následujících oblastí:

 • výroba dekorativní a užitkové keramiky,
 • výroba keramických stavebnic.

Popis projektu:

Na základě poznatků z výstav a veletrhů, vlastní prodejny v Praze a pravidelné komunikace jak se stávajícími zákazníky, tak konečnými sběrateli, společnost Abrex s. r. o. vytipovala zahraniční trhy s velkým potenciálem. Proto bylo vybráno celkem 10 mezinárodních výstav a veletrhů, kde společnost v průběhu roku 2013 představila své stávající i připravované produkty. Ve všech případech se jednalo o významné specializované veletrhy jak her a hraček, tak výstav zaměřených na keramiku apod. Společnost na všech výstavách vystavovala v pronajatých stáncích postavených dle vlastního návrhu, kde prezentovala svou produkci, novinky a speciální edice.

Konkrétně se jednalo o následující výstavy a veletrhy:

 • Spielwarenmesse v Německu,
 • Toys & Kids v Rusku,
 • Autosalon Bratislava na Slovensku,
 • Tendence v Německu,
 • MACEF v Itálii,
 • Creativ Salzburg v Rakousku,
 • Baltic Build v Rusku,
 • Houseware Expo v Rusku,
 • Herbstgefluestek v Německu,
 • Autumn Consumer Festival v Kuvaitu.

V rámci projektu byly vytvořeny dva druhy propagačních materiálů na každou jednotlivou výstavu/veletrh. Jednalo se o katalog s kompletní nabídkou produktů společnosti a leták s ukázkou nejzajímavějších produktů a základními informacemi o společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

6.2 Podpora marketingových služeb

Program

ICT a sdílené služby

Datum zahájení

 Datum ukončení

 1. 8. 2012

21. 11. 2013

Celkové způsobilé výdaje

5 646 946 Kč

Celková vyplacená dotace

2 823 473 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%