6.2 M02/848 Posílení exportní činnosti firmy EKOPANELY SERVIS na trhy východní Evropy - Pardubický kraj

Předmětem podpořeného projektu byla účast společnosti Ekopanely servis s.r.o. na čtyřech významných veletrzích v oblasti stavebnictví.

Charakteristika žadatele:

Společnost Ekopanely servis s.r.o. je ryze českou společností zabývající se výrobou strojů, zařízení a celých technologických linek, které slouží pro výrobu panelů z biomasy (tzv. ekopanely). Tyto panely našly své uplatnění ve stavebnictví, kde jsou využívány ke stavbám nízkoenergetických ekologických staveb. Společnost se výrobou ekopanelů zabývá již od roku 1999, kdy jako první na evropském kontinentě začala tento ekologický a energeticky úsporný materiál vyrábět.  

Co se týká výrobního procesu, společnost Ekopanely servis s. r. o. klade velký důraz na životní prostředí. Základní surovinou pro výrobu ekopanelu je obilná sláma. Jedná se o obnovitelnou surovinu, která se získává bez jakéhokoliv zásahu do krajiny. Samotný výrobní proces je energeticky nenáročný, neprodukuje toxické odpady a nevyžaduje chemii (pojiva, nátěry) či vysoké teploty (vypalování). Na základě těchto skutečností (ale nejen jich) je ekopanel klasifikován jako ekologický a zdravotně nezávadný výrobek. Je plně recyklovatelný, společnost zdarma odebírá odpady z montáže (např. odřezky) pro opětovné použití.

Kvalita výrobků společnosti získala řadu ocenění; v roce 2008 zlatou cenu České stavební akademie pro stavební produkt a v roce 2012 cenu Hospodářské komory České republiky – Český patron.

Popis projektu:

Podnikatelský záměr spočíval ve vyhledávání nových tržních příležitostí a volného místa na trhu, zejména na trzích východní Evropy. Na základě realizace projektu se společnost Ekopanely servis s.r.o. zúčastnila následujících čtyř významných veletrhů v oblasti stavebnictví:

  • CONECO – Bratislava, Slovensko (9. 4. – 13. 4. 2013),
  • HOME FAIR – Ljubljana, Slovinsko (12. 3. – 17. 3. 2013),
  • BYGG REIS DEG – Lillestrom, Norsko (16. 10. – 20. 10. 2013),
  • KLIMAHOUSE UMBRIA – Bastia, Itálie (18. 10. – 20. 10. 2013).

Součástí projektu byla také výroba nových propagačních materiálů pro potřeby veletržních akcí (katalog, brožura a leták v anglickém jazyce).

Prostřednictvím účasti, představení firmy a výrobků na zahraničních veletrzích měla společnost v úmyslu vstoupit na trh Slovinska, popř. okolních států, podpořit prodej vlastních produktů, vylepšit konkurenční pozici na stávajících trzích, nalézt nové obchodní partnery, rozšířit exportní činnost í firmy a zvýšit tak obrat společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

6.2 Podpora marketingových služeb

Program

Marketing

Datum zahájení

 Datum ukončení

26. 11. 2012

28. 11. 2013

Celkové způsobilé výdaje

1 472 506 Kč

Celková vyplacená dotace

736 253 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%