6.2 M02/833 Propagace a účast firmy OPTOKON na mezinárodních výstavách v roce 2013 - Kraj Vysočina

Na základě realizace projektu se společnost OPTOKON a.s. prezentovala na deseti zahraničních výstavách a veletrzích.

Charakteristika žadatele:

Společnost OPTOKON a.s. je předním světovým výrobcem a dodavatelem aktivních a pasivních prvků pro vláknovou optiku. Její specializací je výstavba  a měření optických datových sítí a dodávka zodolněných komponentů pro taktická vojenská řešení. Produkty firmy OPTOKON lze nalézt v průmyslových aplikacích a u ozbrojených sil po celém světě.

Společnost OPTOKON, a.s. byla založena v roce 1991 v ČR v Jihlavě, kde se nachází vedení společnosti, výrobní závod, kalibrační laboratoř a vývojové pracoviště. Společnost je držitelem platného certifikátu systému řízení kvality ISO 9001.

Servisní středisko OPTOKON provádí opravy a servis měřicích přístrojů a zařízení pro vláknovou optiku.

OPTOKON Jihlava je též mateřskou společností tzv. "OPTOKON GROUP" skupiny. Zásluhou strategického investování do obchodních aktivit po celém světě se "OPTOKON GROUP" stala jedním z předních dodavatelů pasivních komponentů vláknové optiky a vybavení pro datové sítě. OPTOKON GROUP je také základem mezinárodní distribuční sítě produktů a služeb OPTOKON. Díky stále se zvyšující úrovni technického vzdělání pracovníků a vybavení firmy špičkovou technologií se OPTOKON podílí na mnoha nových projektech ve spolupráci s nejvýznamnějšími světovými firmami v oblasti vláknové optiky.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo posílení exportní aktivity společnosti OPTOKON a její mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí, a to zejména s těmito konkrétními záměry:

  • Upevnit postavení OPTOKON na zahraničních trzích, na které již vstoupila, a pomoci rozšířit prodejní aktivity na těchto trzích,
  • vstoupit na trhy, které si firma zvolila za další strategické cíle na základě marketingových analýz ve své střednědobé strategii na roky 2011–2016,
  • podpořit na zahraničních trzích image firmy a povědomí o ní, stejně jako o kvalitě jejích produktů,
  • pomocí účasti na výstavách a veletrzích najít další partnery popř. distributory produktů na zahraničních trzích,
  • získat marketingové informace o těchto trzích,
  • získat informace o trendech v těchto zemích, které by se po vyhodnocení mohly odrazit ve výzkumné a vývojové činnosti firmy.

Na základě realizace projektu se firma OPTOKON a.s. zúčastnila celkem deseti zahraničních výstav a veletrhů, mj. v USA, Turecku, Velké Británii, Spojených arabských emirátech a v dalších zemích. Na každou výstavu byla připravena sada propagačních materiálů pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí; konkrétně byly využity katalogy, prospekty a letáky a dále byla realizována  cizojazyčná inzerce v tisku.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

6.2 Podpora marketingových služeb

Program

Marketing

Datum zahájení

 Datum ukončení

18. 10. 2012

9. 12. 2013

Celkové způsobilé výdaje

1 183 369 Kč

Celková vyplacená dotace

591 684 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%