6.2 M02/710 Veletrhy GAFA 2012 a 2013 a IPM 2013 - kraj Vysočina

Cílem realizovaného projektu byla účast společnosti PLASTIA s.r.o. na dvou zahradnických veletrzích v Německu.

Charakteristika žadatele:

Společnost PLASTIA s.r.o., jež patří mezi největší firmy nabízející plastové výrobky pro zahradu, byla založena v roce 1993 s cílem uspokojit potřeby spotřebitelů v oblasti plastových výrobků pro dům a zahradu. Společnost má zabezpečen kompletní vývoj výrobků, včetně designu produktů. Další rozsáhlou oblastí činnosti společnosti jsou technické subdodávky. Jedná se o klienty z oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. Hlavní používané technologie jsou vstřikování a vyfukování plastů, pro které má společnost nejmodernější technologické vybavení.

Produktové portfolio společnosti PLASTIA s.r.o., tvoří následující:

  • Zahradní program – samozavlažovací truhlíky a květináče, designové nádoby na květiny, pěstební program, program na pěstování cibulovin a další,
  • zimní program – shrnovače sněhu, auto-lopata,
  • technické kooperace – automotive, elektrotechnický průmysl.

Hlavními distribučními kanály společnosti PLASTIA s.r.o. jsou obchodní řetězce, velkoobchody a vlastní internetový obchod.

Popis projektu:

Náplní podpořeného projektu byla účast žadatele na následujících veletrzích:

  • GAFA 2012 a 2013 v Kolíně nad Rýnem

Tohoto veletrhu se společnost PLASTIA s.r.o. účastnila v roce 2012 (2. – 4. září) a v roce 2013 (1. – 3. září). Pořadatelem byla společnost Messe Köln AG (Veletrhy Kolín nad Rýnem) a veletrhy byly zaměřeny na prezentaci výrobků a služeb pro zahradu, zahradnictví, krajinářskou architekturu a nábytek.

  • IPM 2013 v Essenu

Veletrh Internationale Pflanzenmesse se konal 22. – 25. ledna 2013, pořadatelem byla společnost MESSE ESSEN GmbH. Tento veletrh se specializuje na pěstitele a distributory zahradnických produktů.

V rámci účasti na veletrzích bylo cílem společnosti PLASTIA s. r. o. zvětšení tržního podílu na trhu se samozavlažovacími truhlíky a květináči a na trhu s designovými nádobami a ostatními doplňky.

V rámci projektu byly pořízeny propagační materiály (prospekty, brožury, katalogy včetně grafických návrhů a tisku) v různých jazykových mutacích (zejména AJ, NJ) propagující společnost PLASTIA s.r.o. a její produkty. Součástí projektu bylo i zajištění dopravy externím dopravcem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

6.2 Podpora marketingových služeb

Program

Marketing

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 6. 2012

4. 10. 2013

Celkové způsobilé výdaje

2 032 766 Kč

Celková vyplacená dotace

1 016 383 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%