6.2 M02/686 Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti MAUTING spol. s r.o. - kraj Jihomoravský

Předmětem realizovaného projektu byla účast společnosti MAUTING spol. s r.o na třech mezinárodních veletrzích.

6.2 M02/686 Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti MAUTING spol. s r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost MAUTING spol. s r.o. působí na trhu od roku 1992, nosnou produkcí firmy je od prvopočátku výroba udíren a zařízení pro tepelné opracování masa. V roce 2009 rozšířila společnost své portfolio o další segment a začala vyrábět nerezové tanky na víno, mléko, oleje a jiné produkty a další technologie v této oblasti – např. vinifikátory, tanky na řízené kvašení vína atd. 

Společnost klade důraz na vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Disponuje vlastním oddělením vývoje a konstrukce, které umožňuje udržet produkci na potřebné technické úrovni a současně vyvíjet nové zařízení v oblasti zpracování masa. Zařízení společnosti MAUTING spol. s r.o. jsou tak provozována ve více jak 50 zemích světa. Mezi nejvýznamnější odběratele patří klientela z Ruska, Německa a Slovenska.

Popis projektu  

Projekt byl zaměřen na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti MAUTING spol. s r.o. prostřednictvím individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí a prezentace vlastních výrobků a služeb.

Cílem projektu bylo využití možnosti účasti na nejvýznamnějších evropských veletrzích, kde se potkává zákaznická klientela z celého světa. V rámci rozšiřování výrobního programu bylo záměrem společnostiMAUTING spol. s r.o. na tyto trhy proniknout i s novými výrobky, jako je např. vinařský program (nerezové nádrže), medomety, bourárenské technologie, atd.

V rámci projektu se společnost zúčastnila těchto tří zahraničních veletrhů:

1) INPRODMASH, Kyjev, Ukrajina (září 2013),

2) IFFA Frankfurt v Německu (květen 2013),

3) Polagra Tech Poznaň v Polsku (září 2013).

Předmětem projektu byla samotná účast na zahraničních veletrzích (poplatky veletrhu, grafický návrh stánku, zřízení stánku, pronájem plochy, služby výstaviště atd.), realizace propagačních materiálů k jednotlivým typům výrobků v anglickém, německém, ruském, polském a španělském jazyce, a dále inzerce v zahraničním tisku a DVD prezentace. Součástí projektu byla také doprava vystavovaných exponátů pomocí externího dodavatele.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení 1.7.2012 Datum ukončení 30. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 2 030 340 Kč
Celková požadovaná dotace 1 015 170 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%