6.2 M02/597 Prezentace produktů na zahraničních výstavách letecké techniky, Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo posílení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s.

Charakteristika žadatele:

Společnost ZLIN AIRCRAFT a.s. zahájila svou činnost v roce 2009 v Otrokovicích ve Zlínském kraji. Předmětem činnosti je vývoj, výroba a prodej cvičných a sportovních letadel značky ZLIN a jejich servis, dále výroba a prodej leteckých komponent a strojírenská kooperační výroba pro letecký průmysl.

Firma ZLIN AIRCRAFT a.s. má svou vlastní vývojovou a konstrukční kancelář. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a dalších certifikátů ceněných v leteckém průmyslu udělených národním úřadem (ÚCL) a evropským (EASA).

Popis projektu:

Předmětem projektu byla prezentace společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s. na dvou zahraničních veletrzích a výstavách letecké techniky v roce 2012, a to v USA (EAA Oshkosh) a Německu (Aero Friedrichshafen). Aero Friedrichshafen patří mezi největší letecké výstavy pro lehké letectví a GA v Evropě. Tradičně se jí účastní více než 500 vystavovatelů ze 40 zemí a přes 30 tisíc návštěvníků. Druhým veletrhem, kde společnost prezentovala své výrobky, byl EAA AirVenture Oshkosh v Oshkoshi, Wisconsin, USA. Tento mezinárodní veletrh letadel a příslušenství pro letecký průmysl je největší specializovanou výstavní akcí v oblasti GA na světě. Pořádající organizace EAA je nejpočetnější asociací v oblasti letectví, návštěvnost činí více než 750 tisíc návštěvníků.

Součástí projektu byla také doprava exponátů včetně souvisejících služeb a dále tvorba marketingových propagačních materiálů pro účely těchto výstav. Společnost se prezentovala prostřednictvím produktových a firemních katalogů, prospektů, inzercí v tisku (v odborných časopisech a periodikách, které vycházejí v rámci výstav a veletrhů) a multimediální DVD prezentací firmy.

Účast na veletrzích kromě potenciálních zákazníků přinesla společnosti kontakty na nové dodavatele. Dále měla společnost příležitost seznámit se s novými technologiemi a postupy a jejich možnostmi zavedení do výroby. Prezentací na veletrzích ZLIN AIRCRAFT a.s. rovněž zvýšila svoji prestiž a upevnila svou pozici na mezinárodních trzích.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 2. 2012 20. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 1 088 926 Kč
Celková požadovaná dotace 544 463 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%