6.2 M02/393 Účast na veletrhu EUROBIKE – Friedrichshafen – Středočeský kraj

V rámci podpořeného projektu prezentovala společnost BMD Bohemia, s. r. o. své produkty na veletrhu Eurobike 2011.

BMD Bohemia, s. r. o.

Charakteristika žadatele

Společnost BMD Bohemia, s.r.o. sídlící v Hlízově nedaleko Kolína spadá do mezinárodního holdingu BMD se sídlem v Nizozemí. Firma vyrábí vysoce kvalitní zkušební zařízení pro jízdní kola.

Společnost BMD byla založena v roce 1994 v Nizozemí. Česká pobočka s názvem BMD Bohemia, s. r. o. vstoupila na český trh v roce 1999 s hlavním cílem neustálého vývoje inovativních řešení. BMD Bohemia, s. r. o. se specializuje na design zařízení, montáž, instalaci a implementaci. Své výrobky dodává s kompletním servisem a službami.

Popis projektu

V rámci podpořeného projektu se společnost BMD Bohemia, s.r.o. zúčastnila veletrhu Eurobike 2011 konaném ve Friedrichshafenu, největšího a nejprestižnějšího veletrhu v oblasti „cyklo“ v Evropě. Zde firma vystavovala své stroje pro výrobu kol do bicyklů - vyplétací stroj, centrovací stroj a testovací stroj kol.

Pro účely veletrhu byly vyrobeny katalogy v anglické verzi. Žadatel též využil možnosti získat podporu na dopravu výstavních exponátů.

Marketingová akce byla zaměřena na získání nových trhů, a to zejména v jižní Evropě, Asii, Rusku a USA. Dalšími cíli bylo zvýšení objemu obratu z prodeje a zvýšení exportu firmy BMD Bohemia, s.r.o.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 15. 7. 2011 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 592 925 Kč
Celková požadovaná dotace 296 462 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%