6.2 M02/252 Rozvoj exportního potenciálu společnosti HIKO SPORT s.r.o. – Středočeský kraj

Záměrem podpořeného projektu je podpora prodeje vlastních výrobků na světových trzích za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zviditelnění v zahraničí.

Charakteristika žadatele

Společnost HIKO SPORT s.r.o. je zaměřena na výrobu vodáckých potřeb a vybavení, jako jsou neopreny, plovací vesty, funkční a sportovní oblečení pro vodní sporty, lodě, kánoe, kajaky, rafty, pádla, helmy či vodácké mapy pro vodní sporty. Mezi další činnosti společnosti patří také půjčovna kánoí, kajaků, raftů, neoprenů a dalších vodáckých potřeb. Kromě partnerů v České republice má společnost spoustu zahraničních partnerů v Evropě i ve světě

Cílem společnosti je dosáhnout meziročního nárůstu exportu o 10 % a celkové zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemském i zahraničním trhu.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu prodeje vlastních výrobků na světových trzích za účelem

  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti HIKO SPORT s.r.o. v oblasti exportu,
  • zvýšení mezinárodní prestiže,
  • zviditelnění obchodní značky v zahraničí,
  • zviditelnění společnosti v zahraničí.

Výsledkem je zvýšení exportního potenciálu, a s tím související navyšování objemu exportu, které přispěje ke zvýšení obratu společnosti a možnému navýšení počtu pracovních míst.

Realizace projektu spočívá v aktivní účasti společnosti na prestižních světových výstavních akcích v oboru výroby sportovních potřeb.

Projektové náklady budou zahrnovat pronájem plochy na výstavách, zřízení a technické vybavení výstavního stánku, dopravu výrobků ze sídla společnosti v Jílovišti na výstaviště v Norimberku (Kanumesse) a zpět, do Düsseldorfu (Boot Düsseldorf) a zpět, do Barcelony (Salon Nautico) a zpět a propagační materiály společnosti v podobě výstavních katalogů v cizích jazycích (anglickém, francouzském, německém) či inzerce v zahraničním tisku.

V rámci projektu se chce společnost zúčastnit 3 zahraničních výstav. Plánované výstavy mají pravidelně celosvětovou účast vystavovatelů i návštěvníků, a tudíž jsou pro společnost příležitostí pro získání nových zákazníků a zviditelnění obchodní značky v ostatních zemích.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení Datum ukončení 17. 9. 2010  31. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje  2 708 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 354 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%