6.2 M02/151 Zvýšení konkurenceschopnosti na slovenském a polském strojírenském trhu, Alváris Profile Systems s.r.o. – Moravskoslezský kraj

Hlavním záměrem projektu bylo získat dotaci na účast a prezentaci společnosti na slovenském a polském strojírenském veletrhu a podpořit tak podnikatelské aktivity firmy v těchto zemích.

Alváris Profile Systems s.r.o. – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem hliníkových profilů, konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů, pásových dopravníků a pracovních stolů z hliníkových profilů a komponentů. Od svého založení úspěšně podniká na českém trhu a téměř 5 let rozvíjí své podnikatelské aktivity také na území Slovenské republiky, kde má zřízenou pobočku. 

Export firmy především na slovenský, polský a rakouský trh tvoří zhruba polovinu celé výroby.

Polský a slovenský trh má velký potenciál pro odbyt výrobků firmy Alváris Profile Systems. Strategií firmy je rozšířit prodej do těchto zemí a eliminovat tak pokles prodeje na českém trhu způsobený hospodářskou krizí v roce 2009.

Popis projektu

Záměrem projektu, který byl podpořen v rámci programu MARKETING, bylo získat dotaci na účast a prezentaci společnosti na SLOVENSKÉM STROJÍRENSKÉM VELETRHU na přelomu května a června 2010 a podpořit tak podnikatelské aktivity firmy v této zemi. Tento veletrh patří mezi největší a hojně navštěvované strojírenské veletrhy na Slovensku a firma Alváris Profile Systems zde tak měla možnost oslovit svoji cílovou skupinu. V rámci dalšího úsilí, jehož cílem je průnik na polský trh, byla do projektu zařazena také účast a prezentace společnosti na STROJÍRENSKÉM VELETRHU V POLSKU v listopadu stejného roku.  Pro oba veletrhy byly připraveny propagační materiály, a to produktový leták a prospekt ve slovenském a polském jazyce.

Realizace projektu povede k posílení stávající pozice společnosti na slovenském trhu a k získání renomé stabilního a spolehlivého dodavatele mezi výrobci stavebnicových systémů v Polsku.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 24. 5. 2010 30. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 935 000 Kč
Celková požadovaná dotace 467 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%