6.2 M02/105 Zvýšení exportu sportovních zařízení společnosti Fitness pro s.r.o. na polský a slovenský trh – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo především rozšíření strojového parku společnosti.

Charakteristika žadatele

Společnost Fitness pro s.r.o. zaměřuje své aktivity do dvou oblastí. První z nich je nabídka fitness strojů a ostatního sportovního vybavení (včetně návrhů interiérů, vlastního řídícího software a dalších) pro kompletní vybavení sportovních center. V této oblasti je společnost poskytovatelem strojů a zařízení pro vybavení stávajících i nově vznikajících fitness center, posiloven a ostatních zařízení k aktivnímu odpočinku a to jak na českém, tak i na ostatních evropských trzích.

Druhou oblastí, ve které společnost vyvíjí své aktivity, je provozování vlastního sportovního a wellness centra.

Popis projektu

Předložený projekt společnosti Fitness pro s.r.o. spadá do hlavní oblasti činnosti firmy a je zaměřen na zvýšení exportu prodeje sportovních strojů a zařízení na polský a slovenský trh.

V rámci projektu se firma v roce 2010 zúčastnila tematického veletrhu FIT – EXPO v polské Poznani s jeho další opakovanou účastí v roce 2011. V roce 2011 se společnost zúčastnila veletrhu Wellness a Fitness konaného v Bratislavě. S účastí na veletrzích jsou spojeny náklady na úhradu registračních poplatků, pronájmů výstavních ploch, tvorbu grafických návrhů vzhledů stánků, jejich pronájmy, montáže a demontáže, pronájmy souvisejícího vybavení a také náklady spjaté s provozem stánků (spotřeba energií) po dobu výstav.

Společnost na veletrzích prezentovala vlastní modely sportovních strojů a zařízení - stacionární kola na spinning, běhací pásy bez elektrického pohonu a multifunkční věže. Pro zajištění účinné propagace společnosti a jí nabízených produktů byly rovněž vyrobeny doprovodné cizojazyčné reklamní katalogy pro potřeby daných veletrhů. Propagace produkce společnosti byla dále realizována formou periodicky uveřejňovaných inzerátů v tematickém časopise publikovaném v Polsku.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení Datum ukončení 12. 4. 2010 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 250 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 125 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%