6.2 M02/076 NIKE – marketing Výstavy a Propagace – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo upevnit dosavadní pozice na trhu, představit výrobky a proniknout na další zahraniční trhy.

Charakteristika žadatele

Magdalena Dworoková je výrobcem, designérem a zušlechťovatelem českého skla. Velký důraz při výrobě je kladen především na kvalitu a vlastní design skla a křišťálu, který je ve světě velmi žádaný. Pro výrobu používá křišťálové sklo. Použité sklo je z velké části foukané dle vlastních předloh z kvalitního, jak sodného, tak i olovnatého, křišťálu. Design přizpůsobuje českému sklu a tradici, a tak vytváří kolekce luxusního, kvalitního skla, doplněné sklářskou galanterií. Výrobky firmy najdete po celém světě - u bohatých arabských šejků, v Rusku, Asii, Americe.

Popis projektu  

Cílem projektu bylo upevnit dosavadní pozice na trhu, představit výrobky na nových zahraničních trzích a proniknout na tyto nové trhy s cílem zajištění nových kontraktů, konkurenceschopnosti, stabilizace, a dosažení vyšší výroby a zisků s pozitivním dopadem na hospodářskou situaci firmy a udržení, popř. zvýšení zaměstnanosti.

V rámci tohoto projektu byla realizována účast na těchto výstavách (veletrzích):

  • I. Spojené arabské emiráty - Dubaj GLOBAL VILLAGE - 10.11.2010 - 15.02.2011
  • II. Indie - Bombaj INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW - 19. - 23.08.2011
  • III. Malajsie - Kuala Lumpur MALAYSIA JEWELLERY FESTIVAL - 08. - 11.10.2011

Součástí projektu byla též doprava exponátů na veletrh a zpět, včetně balného a manipulace. Vše bylo zajištěno externími dodavateli. Pro potřeby prezentace na plánovaných akcích byly pro každou výstavu vyrobeny katalogy se sortimentem dané země. Dále byl pro potřeby těchto akcí vydán nový katalog, ve kterém byly představeny veškeré novinky. Ten sloužil jako základní tiskový prezentační materiál. V souladu s programem byly propagační materiály vyrobeny před zahájením každé výstavy/veletrhu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 – Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2010 29. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 900 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 450 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%