6.2 M02/075 Proexportní aktivity společnosti Plastkon product s.r.o. 2010-2011 - kraj Olomoucký

Cílem podpořeného projektu bylo prostřednictvím zvýšené marketingové podpory proexportních aktivit v oblasti prodeje zvýšit odbyt výrobků na zahraničních trzích.

Plastkon

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Společnost Plastkon product s.r.o. byla založena v roce 1995 a od svého založení je orientována na vlastní vývoj a prodej plastových výrobků. V současné době je lídrem v České republice v několika samostatných sortimentních výrobkových řadách, kde se jedná především o sortiment zahradních potřeb, dětských potřeb pro zimní sporty, obalového sortimentu a potřeb pro domácnost.

POPIS PROJEKTU

Výrobky byly dosud úspěšně exportovány do většiny evropských zemí, a taktéž do USA. Pro podporu exportu, který představuje významnou část prodeje, firma pravidelně prezentuje své výrobky na specializovaných zahraničních veletrzích.

Cílem projektu je prostřednictvím zvýšené marketingové podpory proexportních aktivit v oblasti prodeje zvýšit odbyt výrobků na zahraničních trzích. Primárně se jedná o upevnění stávajících obchodních pozic, rozšíření tohoto stávajícího portfolia odběratelů o nové klienty, a to prostřednictvím propagace výrobků na těchto trzích. Stanoveného cíle chce firma dosáhnout účastí na třech veletrzích pořádaných v Německu a zajištěním doprovodných kvalitních propagačních materiálů (např. letáky-prospekty, katalogy, propagační CD, …).

rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2010 27. 10. 2011
Celkové způsobilé výdaje 3 250 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 625 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%